• Vrijwilligerscommissie

 • Vrijwilligerswerk is en blijft een punt van aandacht binnen NWC. Ook NWC heeft immers te kampen met een afnemende belangstelling voor vrijwilligerswerk. Om dit zoveel als mogelijk te voorkomen is vrijwilligersbeleid en een implementatieplan opgesteld. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Wat belangrijk is, is de gedachte achter deze documenten: dat we er samen voor moeten zorgen dat NWC een bloeiende vereniging blijft van, voor en door vrijwilligers. En dat dát altijd onze aandacht verdient.

  VRIJWILLIGERSBELEID
  Vrijwilligersbeleid. Het woord klinkt voor de meesten van jullie misschien als een ver van mijn bed show. Belangrijk zeker voor als je vrijwilliger bent? Ja, maar ook als niet-vrijwilliger heb je iedere keer dat je op het sportpark komt te maken met vrijwilligers. Vrijwilligers op en om de velden, in de kantine, bij de kleedlokalen, maar ook de mensen die achter de schermen heel veel regelen. Je ziet ze niet altijd, maar ze zijn er wel.

  Het vrijwilligersbeleid is een belangrijk document waarin we als vereniging aangeven hoe we huidige en nieuwe vrijwilligers waarderen, opzoeken en vasthouden. Daarin staat niet alleen wat we als vereniging van onze vrijwilligers mogen verwachten, maar ook wat je als vrijwilliger van NWC mag verwachten zoals begeleiding, opleiding, vergoedingen en verzekeringen. De borging van dit document binnen onze vereniging betekent dat we nu en in de toekomst met elkaar goede afspraken kunnen maken over het vrijwilligerswerk dat gedaan wordt. Goed voor onze vrijwilligers, goed voor NWC.

  IMPLEMENTATIEPLAN
  Met het implementatieplan gaat NWC de inzet van vrijwilligers versterken op drie pijlers.
  De eerste pijler richt zich op de inzet van onze huidige vrijwilligers. Dat zijn er zo'n 350. Het behouden van deze vrijwilligers is van groot belang. Daarnaast verwachten we dat veel leden, ouders en familieleden van de vereniging, maar ook stagiaires zich verdienstelijk willen maken voor NWC. Daar zit de potentie voor nieuwe vrijwilligers. Het opsporen en activeren van deze potentie is het doel. Dat is de tweede pijler. De derde pijler richt zich, in samenwerking met de gemeente Asten, op maatschappelijke knooppunten. In een dergelijk maatschappelijk knooppunt worden mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding ingezet voor allerlei maatschappelijke initiatieven. Het mes snijdt aan drie kanten: deze burgers nemen weer volwaardig deel aan de lokale samenleving, zij doen ervaring op waardoor ze kansrijker worden op de arbeidsmarkt en verenigingen worden ondersteund in hun bedrijfsvoering. In de derde pijler gaat het dus om verbinden.

  Het is de bedoeling dat NWC voor de komende jaren diverse activiteiten op touw zet die ten goede komen aan deze drie pijlers. De wisselwerking tussen deze drie pijlers moet er voor zorgen dat de continuïteit van de inzet van vrijwilligers bij NWC gewaarborgd blijft. En daar zullen we met elkaar aan moeten blijven werken.

  VRIJWILLIGERSWERK
  Waarom zou je vrijwilligerswerk doen? Ten eerste, vrijwilligerswerk is gewoon leuk om te doen. Je bent ergens mee bezig, het geeft je voldoening en je legt vaak vriendschappelijke contacten met andere vrijwilligers. Je wordt gewaardeerd door anderen en het verbreedt je levenservaring. Je wordt er zelf helemaal niet slechter van. Daarnaast is vrijwilligerswerk voor NWC van belang om de kosten van onze vereniging te beperken. Je kunt stellen dat zonder vrijwilligerswerk een vereniging als NWC niet kan bestaan. Kortom, je draagt ook je steentje bij aan het behoud van NWC.

  TIJD
  Een veel gehoord antwoord van mensen op de vraag of ze vrijwilligerswerk willen doen is "het lijkt me heel leuk, maar ik heb het al zo druk". En dat is begrijpelijk, want mensen hebben het tegenwoordig ook druk. Maar als iedereen het té druk zou hebben, zouden we helemaal geen vrijwilligers meer hebben. En dat is ook weer niet de bedoeling. Daarom proberen we het vrijwilligerswerk dat gedaan moet worden, zoveel als mogelijk over meerdere mensen te spreiden. Dat is beter voor de continuïteit, maar dat betekent ook dat mensen met een bescheiden tijdsinspanning toch een taak binnen de vereniging kunnen uitvoeren. Of dat nu een paar uur in de week, een paar uur in de maand, of zo nu en dan een uurtje is: er is altijd wel een taak binnen NWC die daar bij aansluit. En daar is NWC ontzettend mee geholpen.

  TOT SLOT
  Zoals je hebt kunnen lezen krijgt het vrijwilligerswerk binnen NWC de komende jaren een impuls. Wij willen er zijn voor onze bestaande vrijwilligers en wij richten ons ook op nieuwe vrijwilligers en het maatschappelijk knooppunt. Daarmee willen we NWC een gezond functionerende club laten zijn én blijven. Loop je als huidige vrijwilliger ergens tegenaan of ben je juist enthousiast om vrijwilligerswerk in welke functie dan ook binnen NWC te gaan doen? Neem dan contact op met Joost van Stiphout, onze vrijwilligerscoördinator (vrijwilligerszaken@nwc-asten.nl).

rfwbs-slide