• Vertrouwenspersoon

 • Wanneer en waarmee kan de vertrouwenspersoon je helpen?
  NWC heeft een vertrouwenspersoon binnen de gelederen. Dat is Hanneke Jeronimus-van de Moosdijk. NWC is met haar meer dan 1.200 leden een grote, levendige vereniging waar spelers, trainers, bestuursleden, supporters en sponsoren veelvuldig contact met elkaar hebben. NWC wil dat dit op een prettige, veilige manier kan. Dit lijkt een vanzelfsprekendheid. Vaak wordt er van uitgegaan dat dit het geval is en vaak is dit ook zo. Toch kunnen er zich situaties van zogenaamd ongewenst gedrag voordoen.

  De vertrouwenspersoon heeft bij ongewenst gedrag binnen de vereniging een ondersteunende taak naar de hulpvrager(s).
  Het zogenaamd ongewenst gedrag komt overal voor en kan het sportplezier in hoge mate bederven. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

  • seksuele intimidatie
  • agressie en geweld
  • pesten
  • discriminatie
  • interne criminaliteit

  Indien je last hebt van dit ongewenste gedrag, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft dan o.a. als taak:

  • te luisteren naar jouw klachten en/of problemen
  • nagaan of bemiddeling wenselijk is
  • in samenspraak met de hulpvrager bepalen van de te ondernemen stappen
  • doorverwijzen naar hulpverlening
  • ondersteunen van de klager
  • nazorg verlenen

  Het spreekt voor zich dat alle vragen vertrouwelijk behandeld worden. NWC wil met de vertrouwenspersoon zorgdragen voor het tot stand brengen van deze veilige omgeving, zowel in de preventieve sfeer (vroegtijdige signalering) als in de oplossende sfeer (hulp bij belangrijke kwesties).

  Hanneke is opgeleid tot huisarts en heeft zes jaar een eigen praktijk gehad. Op dit moment werkt Hanneke als coach/trainer in het OKC-Asten (Ouder- en Kind Centrum).

  Mocht u contact willen opnemen met haar dan kunt u mailen naar vertrouwenspersoon@nwc-asten.nl of bellen met 0493-846290 of 06-38317426.

rfwbs-slide