• Vacatures en Stage

  Binnen NWC werken we met veel vrijwilligers. Maar nieuwe aanmeldingen zijn altijd welkom! Wil jij ook iets doen bij NWC dan kun je contact opnemen met onze vrijwilligerscommissie (vrijwilligerszaken@nwc-asten.nl). Ook al staat er geen vacature open, besef dat we jouw hulp altijd kunnen gebruiken.

  Hieronder noemen we enkele van de openstaande vacatures en de mogelijkheden tot het lopen van stages bij onze voetbalclub.

  Openstaande vacatures

  • Jeugd Bovenbouw
   NWC Technische Zaken is momenteel druk bezig met het vinden van een geschikte kandidaat voor de functie Jeugd Bovenbouw (vrijwilliger, M/V). Bekijk hier de vacature.

  • Jeugd Onderbouw
   NWC Technische Zaken is momenteel druk bezig met het vinden van een geschikte kandidaat voor de functie Jeugd Onderbouw (vrijwilliger, M/V). Bekijk hier de vacature.

  • Schoonmakers accommodatie
   • Het gaat om het schoonmaken van de kantine en overige ruimtes (exclusief keuken) op de bovenverdieping op maandagochtend (4 uur). 
   • Daarnaast gaat het om het poetsen van de kleedlokalen en overige ruimtes op de benedenverdieping. De werkzaamheden worden uitgevoerd op vrijdagochtend (4 uur).
   • Voor het uitvoeren van de werkzaamheden ontvang je een vergoeding.

  • Scheidsrechter
   Wil jij bij de junioren (op zaterdag) of bij de senioren (op zondag) fluiten, dat willen wij je van harte uitnodigen. Op dit moment heeft NWC een tekort aan scheidsrechters bij zowel de junioren als de senioren. Naast het geven van uitleg, begeleiden we je (door ervaren scheidsrechters) bij je eerste wedstrijden. Een eventuele angst of onzekerheid zal dan snel plaats kunnen maken voor een leuke hobby. NWC, maar ook de teams zijn je zeer dankbaar!

  • Materiaaluitgifte op trainingsavonden (maandag of dinsdag)
   Beknopte inhoud: trainers komen ballen ophalen, pionnen, etc. Deze heb jij klaargezet en neem je op het einde van de training/avond weer in. Je zorgt dat deze weer netjes op zijn plaats staan in de accommodatie aan het einde van de avond. 
   Lees hier meer over deze functie!

  • Ontvangen van teams en begeleiding op wedstrijddagen van junioren (op zaterdag)
   Beknopte inhoud: je zit op de begaande grond in de beheerdersruimte en heet de teams welkom. Kleedlokalen- en veldtoewijzing zijn al gedaan, maar toch zijn hier vaak nog vragen over. Jij wijst de teams de weg, pompt een keer een bal op, ontvangt een scheidsrechter en wijst hem zijn kleedlokaal. In de winter houd je de gangpaden van onze kleedruimten en entree netjes.

  • Ontvangen van teams en begeleiding op wedstrijddagen van senioren (op zondag)
   Beknopte inhoud: Je zit op de begaande grond in de beheerdersruimte en heet de teams welkom. Kleedlokalen en veldtoewijzing is gedaan, toch zijn hier vaak nog vragen over. Je wijst de teams de weg, pompt een keer een bal op, ontvangt een scheidsrechter en wijst hem zijn kleedlokaal. In de winter houd je de gangpaden van onze kleedruimten en entree netjes. In de rust zorg je dat ranja klaarstaat voor de teams. 


  Stages
  Maatschappelijke stage en beroepsstages

  Inleiding
  Vanaf het schooljaar 2011-2012 is het volgen van een maatschappelijke stage voor leerlingen van het VMBO, Havo en VWO verplicht. NWC- Asten biedt leerlingen de mogelijkheid om de maatschappelijke  stage te vervullen.

  Daarnaast heeft NWC Asten een ambitieus jeugdopleidingsplan. Dit plan biedt een uitstekende plek om invulling te geven aan beroepsstages.

  Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsstage
  Een beroepsoriënterende stage is ter voorbereiding op een beroep of beroepskeuze. De leerling maakt kennis met het beroep waarvoor hij/zij leert en kan ervaren of hij/zij dit werk leuk vindt voor later. De beroepsoriënterende stage is dus vooral bedoeld voor de leerling zelf.
  In dit verband zijn er bij NWC- Asten stageplaatsen voor zowel ROC- studenten, studenten van Sport en bewegen, alsmede sport- academie studenten op gebied van voetbaltraining en -begeleiding, vereniging organisatietaken en club evenementen. Voor een aantal van deze taken is geld beschikbaar.

  De Maatschappelijke stage is voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en ook in het belang van anderen. Maatschappelijke stages zijn onbetaald en vinden plaats bij niet-commerciële instellingen. Een leerling zei het als volgt: "Een beroepsgerichte stage doe je voor jezelf, een maatschappelijke stage doe je ook voor een ander".

  Doel Maatschappelijke stage
  Het doel van maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met vrijwilligerswerk en zij hierdoor een  bijdrage leveren aan de maatschappij. Jongeren doen iets voor een ander en ervaren hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen voor een ander.

  Betrokkenen

  • Jongeren tussen 14 - 18 jaar, leerlingen van VMBO, HAVO, VWO
  • Scholen
  • Stagebieders, de organisaties die met vrijwilligers werken

  Aantal beschikbare uren
  Leerlingen die bij NWC-Asten een maatschappelijke stage doen komen meestal van scholen uit Asten, Someren, Helmond, Deurne en Eindhoven en hebben vaak een vastgestelde periode waarin zij de gelegenheid krijgen om vrijwilligerswerk te doen. Het aantal uren hiervoor is beperkt, variërend van 24 tot 36 uur. Soms moet een stage in een paar dagen of één week gedaan worden. Steeds meer scholen geven aan dat het ook mogelijk is om de leerlingen vrijwilligerswerk te laten doen, verspreid over een (deel van het) schooljaar, bijvoorbeeld 10 weken achter elkaar bij dezelfde activiteit.

  Wat is belangrijk voor jongeren die maatschappelijke stage lopen?

  • Een contactpersoon binnen de club die hen verwijst naar de stage-activiteit en de daarbij behorende verantwoordelijke vrijwilliger
  • Duidelijke afspraken maken.
  • De jongeren ruimte voor eigen inbreng geven.
  • Een activiteit aanbieden die resultaat heeft. De activiteit heeft duidelijk een begin en een einde.

  Wat zijn geschikte activiteiten voor maatschappelijke stageplaatsen?
  Met andere woorden: wat voor vrijwilligerswerk kunnen leerlingen bij NWC-Asten doen?

  Leerlingen met voetbalachtergrond:

  • Afhankelijk van de voetbalervaring: trainingen van jeugdteams verzorgen, samen met de vaste trainer van het team
  • Fluiten van wedstrijden op zaterdag bij de jeugd
  • Vlaggen bij wedstrijden op zaterdag en zondag
  • Begeleiden van jeugdteams tijdens wedstrijddagen
  • Werkzaamheden verrichten vóór, tijdens en ná thuistoernooien. Eventueel mee organiseren
  • Geven van individuele en specifieke trainingen

  Leerlingen met en zonder voetbalachtergrond:

  • Kantinewerkzaamheden op zaterdag of woensdagmiddag
  • Accommodatieonderhoud
  • Opknappen van voorkomende jaarlijkse klussen (ballen uitzoeken, opruimen, etc)
  • Diverse communicatie middelen zoals website, social media, NWC TV.
  • ICT opdrachten uitvoeren
  • Fotografie / film t.b.v. de jeugdteams
  • Hulp bieden bij activiteiten voor de jeugd; Koningsdag, Sinterklaasactiviteiten, jeugdkampen, voetbaldagen, etc. 

  Tot slot
  Stagiaires voor zowel maatschappelijke stages als beroepsstages bij NWC, kunnen zich aanmelden bij Ronald Tielemans door een e-mail te sturen naar buurtsportcoach@nwc-asten.nl

  Maatschappelijke stagiaires krijgen geen geldelijke vergoeding. Leerlingen die lid zijn van NWC Asten kunnen verzekerd zijn van een stageplaats mits de wensen van de leerlingen en de voetbalclub met elkaar matchen. Voor andere leerlingen wordt gekeken naar het aanbod/ vragen die de club heeft.

rfwbs-slide