• UPDATE - Uitnodiging jaarvergadering 31 oktober 2023

 • Het bestuur van NWC nodigt alle leden van NWC uit voor de jaarvergadering. Deze wordt gehouden op dinsdag 31 oktober om 20.00 uur in onze kantine.

  De agenda voor de jaarvergadering vind je HIER
  De notulen van de jaarvergadering van 2022 vind je HIER

  Dit jaar zijn drie bestuursleden statutair aftredend (secretaris, voorzitter senioren en voorzitter sponsorcommissie). Hiervan zijn er twee herkiesbaar (voorzitter senioren en voorzitter sponsorcommissie) en één niet (secretaris). Voor de positie van secretaris heeft iemand zich kandidaat gesteld, als ook voor de positie van vrijwilligerszaken. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot vier dagen voor de vergadering melden bij de secretaris via secretaris@nwc-asten.nl. De kandidaat dient zich schriftelijk akkoord te verklaren met de kandidaatstelling, die door ten minste tien leden moet worden gesteund.

  We hopen jullie graag in groten getale te zien op dinsdag 31 oktober!

  Bestuur NWC

rfwbs-slide