• Beste leden en ouders,

  Op dinsdag 31 maart heeft het kabinet besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Eerder besloot het kabinet al om evenementen tot 1 juni te verbieden. Daarnaast heeft de KNVB gisteren ook het besluit genomen dat alle competities in amateurverband dit seizoen niet meer worden hervat.

  Concreet betekent dit voor NWC het volgende:

  • Alle competities van de heren, dames en jeugd zijn hiermee per direct afgelopen. Er worden dit seizoen dus geen competitie- of bekerwedstrijden meer gespeeld. Ook zijn er geen kampioenen, promovendi en degradanten.
  • Het sportpark blijft gesloten én verboden toegang tot en met 28 april.
  • Alle geplande activiteiten tot 1 juni gaan niet door. Dit betreft concreet de sponsoravond, het Paastoernooi, de vrijwilligersavond, het Muziekspektakel en het Jeugdkamp.

  In de week voor 28 april zal het kabinet wederom een besluit nemen over de periode na 28 april. Dat besluit zal bepalen of het sportpark daarna mogelijk weer open mag voor bijvoorbeeld trainingen of oefenwedstrijden, of dat het nog langer gesloten blijft. Uiteraard houden wij deze besluitvorming nauwlettend in de gaten en zullen wij daarover te zijner tijd met jullie communiceren.

  Mochten jullie hierover vragen hebben, dan verzoeken wij contact op te nemen met onze voorzitter Wim Geboers via voorzitter@nwc-asten.nl.

  Tot slot, het effect van deze maatregelen op onze leden en onze vereniging is groot. Dat beseffen wij maar al te goed. Maar de gezondheid en veiligheid van iedereen staat natuurlijk voorop. Wij gaan er dan ook van uit dat onze leden en/of hun ouders hun verantwoordelijkheid hierin nemen en ons steunen in de strijd tegen het coronavirus.

  Dank voor jullie begrip en medewerking in deze bijzondere tijd.

  Bestuur NWC

 • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Sportpark tot en met 6 april gesloten!
  16-03-2020

  Beste leden en ouders,

  Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Sportclubs dienen tot en met maandag 6 april hun deuren te sluiten. Dat betekent geen trainingen, oefenwedstrijden of andere bijeenkomsten.
  We begrijpen dat het voor de voetballiefhebber erg vervelend is. Maar dit is onbekend terrein, en daar horen soms drastische maatregelen bij. De gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop. Wij hopen op jullie begrip in deze aparte tijden.

  Bovengenoemde maatregelen betekenen ook dat het sportpark van NWC tot en met 6 april gesloten is.

  Helaas zien we dat veel jongeren zich toch de toegang tot ons sportpark verschaffen om te voetballen op een van onze (kunstgras)velden. Wij willen deze jongeren en/of hun ouders erop wijzen dat het sportpark van NWC tot en met 6 april verboden toegang is. Als NWC hanteren we de richtlijnen van het kabinet en van de KNVB en passen we deze ook toe. Dat houdt in dat wij de komende weken, in nauwe samenwerking met de BOA van de gemeente, blijven controleren of mensen onbevoegd op het sportpark aanwezig zijn. Als er toch mensen onbevoegd aanwezig zijn, gaan wij de gegevens van deze mensen noteren.

  Tot slot willen we benadrukken dat wij verbale agressie richting onze vrijwilligers, die op deze sluiting toezien, niet tolereren.

  Wij gaan ervan uit dat onze leden en/of hun ouders hun verantwoordelijkheid hierin nemen en ons steunen in de strijd tegen het coronavirus.

  Dank voor jullie begrip en medewerking. Wij rekenen op jullie.

  Bestuur NWC

 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  Update - Geen wedstrijden, trainingen en andere activiteiten bij NWC tot en met 6 april
  13-03-2020

 • Beste leden, ouders en supporters,

  Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen door het kabinet is al het amateurvoetbal tot en met 6 april afgelast.

  Dit betekent dat er geen trainingen en andere activiteiten tot en met 6 april zullen zijn.

  NWC neemt de maatregelen tegen verdere verspreiding van het Corona virus serieus. Dit betekent ook dat het verboden is om bij NWC te gaan voetballen! Laten we met elkaar alle maatregelen respecteren!

  We hopen op begrip voor dit lastige besluit en jullie medewerking!

  Bestuur NWC

 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  NWC en het Coronavirus
  09-03-2020

 • Ook bij NWC hebben we aandacht voor de gevolgen van het Corona virus en krijgen we vragen of mijn hoestende zoon of dochter nu kan komen trainen?

  NWC volgt de richtlijnen van de KNVB en het RIVM/GGD. Alles wat daar gevraagd wordt geldt ook voor NWC. Dus als uw zoon of dochter verkouden is, hoest of koorts heeft dan vragen we om, conform de richtlijnen, hem of haar thuis te houden. 

  Als uw zoon of dochter geen verschijnselen heeft dan kan er gewoon getraind worden.

  Hier de laatste richtlijnen voor inwoners van Noord-Brabant. 

  Het RIVM vraagt inwoners van Noord-Brabant met een verkoudheid, die hoesten of koorts hebben hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel uw huisarts alleen als uw klachten verergeren.

rfwbs-slide