• Technische zaken

  Technische zaken
  De doelstelling van NWC is om een stabiele eersteklasser te worden bestaande uit voor NWC herkenbare spelers (Astense jongens) en zoveel mogelijk gevoed uit onze eigen jeugdafdeling. Uitgangspunt daarbij is dat er geen spelers worden betaald. Om deze doelstelling te realiseren is het Technisch Beleidsplan voor zowel de jeugd (JOP: JeugdOpleidingsPlan) als de senioren opgesteld. Het beleidsplan is opgezet als handvat voor het technische kader van NWC om hiermede gezamenlijk te werken aan het op een hoger niveau brengen van alle voetballers binnen NWC en daarvoor ook voor alle teams binnen NWC. 

  De afdeling Technische Zaken is verantwoordelijk voor zowel het vaststellen als het uitvoeren van het technische beleid binnen de voetbalvereniging. Dit houdt met name in: het aanstellen van alle selectietrainers, trainers en assistent-trainers, het aanstellen van een hoofd jeugdopleiding, het bijscholen van het aanwezige technische kader, uitbreiden van het technische kader d.m.v. het stimuleren van het volgen van opleidingen binnen de KNVB (belangstellenden kunnen ten alle tijden contact opnemen met de technische coördinatoren), het verzorgen van de juiste communicatie binnen het technisch kader en naar andere afdelingen binnen de vereniging, het onderhouden van contact met Betaald Voetbal Organisaties (BVO's) en met name het volgen van de ontwikkelingen van de spelers van NWC (d.m.v. interne scouting en een spelersvolgsysteem) en van externe Astense spelers (bijv. spelers welke bij een andere vereniging of BVO spelen).

 • SCOUTINGTEAM
  Doel van het scoutingteam is om per seizoenshelft (voorjaar- en najaarscompetitie) alle spelers te beoordelen en HJO/selectietrainers daarin te voorzien van advies. Het advies van het scoutingteam bestaat uit het aanleveren van de beschikbare beoordelingsformulieren ('via SpelerOnline') waarin desbetreffende scout spelers beoordeelt. Met dit advies is het voor de HJO in samenspraak met de selectietrainer mogelijk om halverwege het seizoen spelers door te schuiven dan wel terug te schuiven naar een ander elftal.

  Voor NWC is het van belang dat het scoutingteam bestaat uit meerdere personen met een voetbaltechnische achtergrond. Het scoutingteam levert twee maal per jaar documenten aan van spelers waarvan zij vinden dat deze in aanmerking komen om te spelen in een hoger team. In de maanden november en april is het noodzakelijk dat trainers/leiders 'SpelerOnline' hebben ingevuld. Zaak voor het scoutingteam is de door de leiders ingevulde gegevens te gebruiken om op een doelgerichte manier spelers te beoordelen.

  Werkwijze scoutingteam
  In eerste instantie zullen de scouts de selectieteams gaan volgen en daarvan verslag uitbrengen aan HJO en TZ. Na de inloopsessies zal het scoutingteam ook de spelers gaan volgen welke door de trainers/leiders van de lagere teams als potentiële selectiespelers worden aangedragen. Deze spelers zullen dan op het einde van het seizoen middels oefenwedstrijden en trainingen beoordeeld worden door de selectietrainers, hoofd jeugdopleiding en het scoutingteam.

  Dit seizoen zijn er meerdere spelers bij de recreatieteams tot de selectieteams doorgedrongen. Deze spelers voldoen over het algemeen goed. De leden van het scoutingteam zullen in onderling overleg bepalen wie welke teams gaat bekijken.

  Het scoutingteam bestaat vanaf seizoen 2023-2024 uit:

  • Ronald Tielemans (coördinator)
  • Erwin Thijs
  • Jan van Grotel
  • Jeffrey van der Wallen
  • Jos Hurkmans
  • Gert-Jan Janssen
  • Sander Lemmen
rfwbs-slide