• Beste leden en ouders,

  Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Sportclubs dienen tot en met maandag 6 april hun deuren te sluiten. Dat betekent geen trainingen, oefenwedstrijden of andere bijeenkomsten.
  We begrijpen dat het voor de voetballiefhebber erg vervelend is. Maar dit is onbekend terrein, en daar horen soms drastische maatregelen bij. De gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop. Wij hopen op jullie begrip in deze aparte tijden.

 • Bovengenoemde maatregelen betekenen ook dat het sportpark van NWC tot en met 6 april gesloten is.

  Helaas zien we dat veel jongeren zich toch de toegang tot ons sportpark verschaffen om te voetballen op een van onze (kunstgras)velden. Wij willen deze jongeren en/of hun ouders erop wijzen dat het sportpark van NWC tot en met 6 april verboden toegang is. Als NWC hanteren we de richtlijnen van het kabinet en van de KNVB en passen we deze ook toe. Dat houdt in dat wij de komende weken, in nauwe samenwerking met de BOA van de gemeente, blijven controleren of mensen onbevoegd op het sportpark aanwezig zijn. Als er toch mensen onbevoegd aanwezig zijn, gaan wij de gegevens van deze mensen noteren.

  Tot slot willen we benadrukken dat wij verbale agressie richting onze vrijwilligers, die op deze sluiting toezien, niet tolereren.

  Wij gaan ervan uit dat onze leden en/of hun ouders hun verantwoordelijkheid hierin nemen en ons steunen in de strijd tegen het coronavirus.

  Dank voor jullie begrip en medewerking. Wij rekenen op jullie.

  Bestuur NWC

rfwbs-slide