• NWC doet mee aan de KNVB-pilot gelijke kansen pupillen

  20 okt 2021
 • Het is sommigen van jullie wellicht al opgevallen.

  Onze teamindelingen bij de Jo7 en Jo8 waren in de 1e fase van dit seizoen al op kleur ingedeeld. In deze categorieën hebben we het dus voortaan meer over JO8-1, JO8-2 of JO8-3, maar zijn de cijfers vervangen door kleuren! Concreet in de J08- zijn dat de kleuren groen, geel en oranje zoals onze Jo8 met 3 teams in de 2e fase na de herfstvakantie start.

  Uit jarenlang onderzoek en ervaringen blijkt namelijk dat de cijfertjes achter een teamnaam een bepaalde hiërarchie doet vermoeden. In de visie die wij hebben als vereniging, waarbij we de ontwikkeling van het kind centraal stellen, is dat niet altijd wenselijk.

  Wij willen graag zo breed mogelijk opleiden, waarbij iedereen dezelfde mogelijkheden heeft.

  Dat start bij NWC bij een basis die we al jarenlang kundig ondergebracht hebben bij onze gouden vrijwilligers Susan en Monique.  Zij ontvangen alle nieuwe ouders en kinderen van de JO7 en JO8 en verzorgen de jaarlijkse ouderavonden voor deze groepen. Een ander technisch onderdeel daarvan zijn de (bij de Jo7 en Jo8 vooral op plezier gerichte) de gemixte circuittrainingen die we organiseren voor de gehele onderbouw.

  Met het introduceren van de kleuren hopen we daarbij een volgende stap te maken.

   

  Hieronder een wat uitgebreidere achtergrond vanuit de KNVB:

  Doel = Verenigingen op hun eigen wijze gelijke kansen toepassen en daarmee ieder kind een gelijkere kans willen geven, de mogelijkheid geven om ook geen onderscheid te maken in de aanduiding van de teams door de cijfers te vervangen voor kleuren.

  Hiermee nemen we iedere vorm van ‘hiërarchie’ weg, wat beter aansluit op visie v.w.b. teamindelingen van de deelnemende verenigingen.

  Aanleiding = Sinds een aantal seizoenen is er mede op initiatief van de KNVB een ontwikkeling in gang gezet waarbij verenigingen zijn uitgedaagd om kritischer te kijken en daar mogelijk te handelen v.w.b. het teamindelingsbeleid binnen de vereniging.

  Dit project, het zogeheten ‘Gelijke Kansen Jeugdvoetbal’ project met haar gedachtegoed is inmiddels door veel verenigingen omarmd.

  In de pupillenleeftijd (tot en met de 012) zien we dat:

  1. Er minder sprake is het van het selecteren van een kleine groep, maar juist een meer massale benadering

  2. Er gelijkwaardiger aanbod wordt gecreëerd voor allen;

  3. Er een veilig, inclusief pedagogisch voetbalklimaat wordt nagestreefd.

  Een toenemende groep verenigingen, die al langer binnen hun de mogelijkheden en context hun eigen verenigingsactiviteiten invullen lopen aan tegen de wijze waarop het voetbalaanbod (lees: competitie) van oudsher is ingericht.

  Dat wil zeggen, door de nummering van de teams vanaf de 08 leeftijd in bijvoorbeeld een 08-1,08-2, 08-3 is er toch sprake van een bepaalde hiërarchische verhouding in goed, minder goed, minst goed…

  Voor de genoemde groep verenigingen is dit vanuit het gedachtegoed van Gelijke kansen op deze pupillenleeftijd nog niet passend en of noodzakelijk. In de praktijk merken de verengingen dat de teamaanduiding (JO8-1, JO8-2, etc.) een negatief effect heeft op dit proces. Alternatieven waren daar tot op heden niet.

  Echter wanneer we hierop in ons voetbalaanbod op aan willen sluiten kunnen we net als eerdere aanpassingen in het pupillenvoetbal mogelijk nog meer recht doen aan het gedachtegoed dat de ‘jeugdspeler, het kind’ centraal moet staan.

   Zo zijn er in de afgelopen seizoenen verschillende aanpassingen vanuit dit kader reeds doorgevoerd, denk hierbij aan de aanpassingen in wedstrijdvormen, maar ook de vernieuwde 4-fase competities, waarin flexibiliteit van (her)indelen in of na de fases centraal staat t.b.v. ‘gelijkwaardige wedstrijden’.

  De groeiende wens vanuit de verenigingen, welke aansluit op de visie van het gelijke kansen project van de KNVB, is om de cijfers te vervangen voor kleuren.

  10 Landelijke Pilots verenigingen

  Districten West: USV Hercules, Alexandria’66, avv Swift, Schagen United

  Districten Zuid: sv Deurne, NWC Asten, Zeelandia Middelburg

  Districten Noord/Oost: Be Quick 1887, Blauw-Wit 34, AVC Heracles

  Deze verenigingen dragen het project gelijke kansen al langer uit en vervullen daarmee ook een ambassadeursrol.

  Dit is ook de wens als bijvangst voor het pilotproject en tevens zullen we binnen de clubs de komende maanden op het veld, naast het veld en middels een vragenlijst de pilot vervolgen.

  Namens het NWC jeugdbestuur, de groepsleiders en technische zaken (contactpersoon Jeroen van Bussel) wensen we alle ouders/trainers en vooral kinderen ook weer heel veel plezier in de 2e fase na de herfstvakantie.

  KNVB start pilot met Kleurenteams | KNVB

rfwbs-slide