• NWC als partner in het Lokaal Sociaal Netwerk Asten

    NWC is partner in het Lokaal Sociaal Netwerk Asten. Hier vindt samenwerking plaats tussen diverse partners die actief zijn op het gebied van onder andere jeugdbeleid, werk en inkomen en gezondheidsbeleid.

    De prioriteit van onze vereniging gaat in eerste instantie uit naar het aanbieden van prestatief en recreatief voetbal.
    Met de per 1 januari 2015 doorgevoerde decentralisaties naar de gemeentes op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdzorg en participatiewet, willen we als vereniging de rol van traditionele aanbieder van voetbal, uitbreiden. Het gaat hierbij om effecten op het gebied van gedrag door jeugdigen, sociale samenhang en gezondheid.

    Met de ondertekening van het convenant: Lokaal Sociaal Netwerk 2015-2017 gaan we de komende jaren op zoek naar samenwerking met andere partners binnen het sociaal netwerk.

rfwbs-slide