• Aandacht voor een veilig sportklimaat bij NWC Asten

  Een veilig sportklimaat is voor NWC een omgeving waar een kind met plezier kan sporten en waar het kind met een gerust hart naar toe kan gaan, kortom een omgeving waarin een kind zich veilig voelt en zich kan ontwikkelen. Passend bij een veilig sportklimaat is het hebben van een vertrouwenspersoon waar leden terecht kunnen voor hun hulpvraag.

  De Vertrouwenspersoon heeft bij ongewenst gedrag binnen de vereniging een ondersteunende taak naar de hulpvrager(s). Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

  • seksuele intimidatie
  • agressie en geweld
  • pesten
  • discriminatie
  • interne criminaliteit


  N.W.C. heeft sinds seizoen 2013-2014 een vertrouwenspersoon:
  Hanneke Jeronimus-van de Moosdijk

  Mocht u contact willen opnemen met Hanneke dan kunt u mailen naar:
  vertrouwenspersoon@nwc-asten.nl of bellen met 0493-846290 of 06-38317426

  In 2014 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden naar het sportklimaat binnen NWC. Middels interviews met ouders, jeugdspelers, trainers, coaches en bestuursleden is naar voren gekomen dat we op de goede weg zijn. Tegelijkertijd is er nog meer winst te behalen door onder meer een beleid hiervoor te ontwikkelen. Door duidelijke regels met elkaar af te spreken en te zorgen dat er een handhavingsbeleid is.

  Voor meer informatie over veilig sportklimaat kunt u contact opnemen met Joost van Stiphout (meerdanvoetbal@nwc-asten.nl)

  Lees het achtergrondverhaal over de vertrouwenspersoon.

rfwbs-slide