• NWC ASTEN: MEER DAN VOETBAL

  Voetbal is er voor iedereen en voetbal is van iedereen. Dat maakt voetbal bij uitstek geschikt om mensen te verbinden, jong en oud, zwart en wit, arm en rijk. Daarmee heeft voetbal een bijzondere maatschappelijke functie. Als voetbalvereniging NWC dragen we daarmee bij aan de leefbaarheid in Asten.

  Ons sportpark en de vernieuwde accommodatie zijn een trefpunt van mensen met een gedeelde passie. Hoezeer die mensen ook van elkaar verschillen, aan voetbal beleven ze allemaal plezier.

  NWC is een actieve club met hart voor Asten. Bestuur en vrijwilligers zetten hun kernkwaliteiten niet alleen in voor eigen (sport)leden, maar ook voor de samenleving.

  NWC vervult daarmee een bredere maatschappelijke functie. Om dit gedachtegoed te bevestigen is NWC Asten aangesloten bij de stichting 'Meer dan Voetbal'. Lees meer over deze stichting en andere verenigingen die hierbij zijn aangesloten.

  Beleidsnota
  NWC is onlangs toegetreden tot de Stichting 'Meer dan Voetbal'. Hiermee tonen we onze ambities aan om een belangrijke maatschappelijke rol in de Astense gemeenschap te willen spelen. Om dit verder inhoud te geven is onlangs de beleidsnotitie 'NWC kiest voor Meer dan Voetbal' door het Hoofdbestuur vastgesteld, waarin we beschrijven wat onze doelstellingen zijn en hoe we onze maatschappelijke rol in de praktijk gaan vormgeven. Met enige regelmaat zullen we projecten starten of initiatieven ontplooien voortkomend uit deze notitie.

  U kunt hier de notitie lezen. Mocht u meer willen weten dan kunt u contact opnemen via meerdanvoetbal@nwc-asten.nl.

 • Wellicht vraagt u zich af wat NWC momenteel te bieden hebben? En waar we de ambitie hebben onze maatschappelijke rol verder te verbreden?

  1. Buurtsportcoach
   Begeleidt trainers, beroepsstagiaires en maatschappelijke stages. Ontwikkelt en organiseert sportieve activiteiten op het sportpark van NWC. Lees meer
  2. Aandacht voor een veilig sportklimaat
   Zorgen voor een veilige sportomgeving voor iedereen op het sportpark. Met goede omgangsregels, toezicht daarop en handhaving. Met een vertrouwenspersoon die ons ondersteunt. Lees meer
  3. Stageplaatsen
   Aanbieden van stageplaatsen voor studenten van sportopleidingen. (Onder andere CIOS, SUMMA en Fontys Sporthogeschool).
   Aanbieden van maatschappelijke stages voor leerlingen van VMBO, Havo en VWO. Lees meer
  4. Arbeidsintegratie
   Samen met Werkplein regio Helmond worden werkzaamheden aangeboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet). Lees meer
  5. Aanbod van activiteiten en accommodatie
   Onze sportaccommodatie aanbieden als ontmoetingsplek voor Astense activiteiten zoals het Repair CafĂ© op de tweede woensdag van de maand en het organiseren en ondersteunen van sportactiviteiten. Lees meer
  6. NWC als samenwerkingspartner
   Samenwerkingsverband tussen Onis, sportieve kinderopvang Sportstuif en NWC om het sporten in de buurt te stimuleren om zo meer volwassenen en kinderen aan het sporten te krijgen. Lees meer
  7. NWC als partner in het Lokaal Sociaal Netwerk Asten
   NWC is partner in het Lokaal Sociaal Netwerk Asten. Hier vindt samenwerking plaats tussen diverse partners die actief zijn op het gebied van onder andere jeugdbeleid, werk en inkomen en gezondheidsbeleid. Lees meer
  8. NWC accommodatie fungeert als uitgiftepunt 'Voedselbank Deurne'
   Inwonders uit Asten en Someren die een beroep doen op de Voedselbank Deurne kunnen wekelijks dichter bij huis hun pakket ophalen. Lees meer
  9. NWC start met 'De Gezonde kantine'
   NWC is in samenwerking met de GGD gestart met het project 'de Gezonde Sportkantine', een project dat past in het beleid van NWC meer te zijn dan een voetbalclub alleen. Het doel van de Gezonde Sportkanine is om bij NWC de gezonde keuze de makkelijke keuze te laten zijn en onze bezoekers gezonder eten en drinken aan het bieden. Lees meer

  Bovenstaande initiatieven tonen aan dat voetbal meer is dan een spelletje. Stichting Meer dan Voetbal zet de kracht van het voetbal in voor een betere samenleving. Ook NWC wil daar haar steentje aan bijdragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via meerdanvoetbal@nwc-asten.nl.

rfwbs-slide