• • Gebruik alleen de toegewezen kleedlokalen volgens het actuele trainings- en/of wedstrijdschema. Wijk hier niet van af.
  • Ieder team is zowel op trainingsavonden als op wedstrijddagen verantwoordelijk voor het 'veegschoon' achterlaten van het kleedlokaal. Gebruikte bandages, lege flesjes etc. worden in de daarvoor bestemde prullenbak gedeponeerd.
  • Voetbalschoenen worden buiten moddervrij gemaakt (en niet in de kleedlokalen).
  • Tot maximaal 30 minuten na de training kan men gebruik maken van de kleedlokalen.
  • Spullen die zijn achtergebleven afgeven bij de materiaalbeheerder.
  • Staan op de banken is verboden.
  • Leiders/trainers dienen spelers te stimuleren om na het sporten gebruik te maken van de douche.

  Indien het kleedlokaal niet schoon wordt achtergelaten, volgt een waarschuwing:
  • 1e waarschuwing (gele kaart): Overleg met jeugd-/ seniorenbestuur en terugkoppeling met de desbetreffende speler(s) / trainer(s) / leider(s) / ouders van de teams, om herhaling te voorkomen.
  • 2e waarschuwing (rode kaart): 1e training na de 2e waarschuwing vervalt, kleedlokaal wordt niet meer ter beschikking gesteld, overleg met jeugd-/ seniorenbestuur en terugkoppeling met desbetreffende speler(s) / trainer(s) / leider(s) leiders / ouders van de teams.
  • 3e waarschuwing (corvee): Na de 3e waarschuwing zal er corveedienst worden ingesteld waar het volledige team onder begeleiding van leider(s) / trainer(s) voor moet terugkomen.

  Met deze maatregelen willen we de verantwoordelijkheid voor onze kleedaccommodatie wat breder wegzetten binnen de vereniging. Lid zijn van N.W.C. betekent niet alleen het voetballen op het veld, maar ook zorgdragen voor correct gebruik van de accommodatie.
  Hoe de verschillende teams dit praktisch invullen, is aan de teams zelf. Het beoogde effect is dat spelers elkaar aanspreken op hun (wan)gedrag.

  Beheerders zien toe op correcte en nette overdracht van de kleedlokalen, de beheerder maakt melding bij hoofdbestuurslid accommodatie welke in overleg gaat met hoofdbestuurslid jeugd / senioren. Het uitdelen van een waarschuwing is te allen tijde een beslissing van het betreffende bestuur. Deze beslissing dient echter wel per direct genomen te worden, in ieder geval voor de volgende training van het desbetreffende team. Het terugkoppelen van de waarschuwing met de desbetreffende teams is een verantwoording van het bestuur.

rfwbs-slide