• 1. Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het kunstgras op. Zorg dus voor schone voetbalschoenen voor je het veld op gaat, gebruik de borstels.
  2. Betreed het veld alleen via de toegangshekken, doe het hek achter je dicht.
  3. Geen kauwgom op het veld.
  4. Geen glaswerk op of om het veld.
  5. Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur.
  6. Geen stalen noppen gebruiken.
  7. Niet expres tegen de boarding schieten.
  8. Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, hun teamleiders, hun trainer en voor zover van toepassing, natuurlijk de scheidsrechter. Alle publiek dient zich volstrekt achter de veldafscheiding op te houden. Ook het staan van het publiek tegen de binnenkant van de veldafscheiding is dus niet toegestaan.
  9. Het slepen met doelen is niet toegestaan (graag optillen en verplaatsen/verrijden).
  10. Na gebruik oefen- en/of jeugddoelen terugzetten op de opstelplaatsen.
  11. Niemand gaat aan doelen, doeltjes of netten hangen.

  Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubberkorrels zijn namelijk schadelijk voor de wasmachine. Trainers en leiders worden verzocht toe te zien op naleving van de regels.
  Houdt u zich alstublieft aan de regel? Het is erg belangrijk voor het onderhoud en de levensduur.

  Meldt beschadigingen en/of onvolkomenheden direct bij de materiaalbeheerders/ accommodatiecommissie.

rfwbs-slide