• Wat zullen we dit seizoen bij NWC zien van de buurtsportcoach?
  De 'buurtsportcoach' kent diverse rollen. Seizoen 2011-2013 is NWC met dit initiatief van start gegaan. En nog steeds met groot succes!

  Hieronder enkele activiteiten die de buurtsportcoache organiseert.


  Repair Café

  Al meer dan 5 jaar heeft NWC samen met ONIS een project lopen: iedere tweede woensdag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) wordt het Repair Café georganiseerd en staan de deuren van de NWC kantine open voor mensen die een kapot gebruiksartikel willen laten repareren.

  NWC faciliteert door de kantine beschikbaar te stellen. Van 14.00 tot 16.00 uur staan handige vrijwilligers voor u klaar om samen met u het artikel te repareren.

  Meer informatie over 'Repair Café Asten-Someren' en wanneer u terecht kunt op de website van Onis.


  Sport en Bewegen

  NWC participeert in het programma 'Sport en Bewegen in de buurt': buurtsportcoaches
  Eén van deze 'investeringen' is het programma 'Sport en bewegen in de buurt'.

  Samenwerken met Onis en Sportstuif
  Het Rijk stimuleert de promotie van het sporten en bewegen op lokaal niveau. Zij stelt financiële middelen beschikbaar aan lokale partners om lokale sportactiviteiten uit te bouwen en sportverenigingen te versterken. Om de uitvoering van dit programma optimaal te benutten heeft NWC in samenwerking met Onis en de sportieve naschoolse opvang Sportstuif de handen ineen geslagen. NWC is hiermee een uniek samenwerkingsverband aangegaan door enerzijds het sport- en beweegaanbod in Asten te verbinden en anderzijds door op een gecoördineerde wijze sport en beweging op lokaal niveau te versterken. Hierin staan de 'buurtsportcoaches' centraal.


  Buurtsportcoach
  Wat doet de buurtsportcoach zoal:

  1. De buurtsportcoach als trainer/coördinator leerbedrijf
  2. De buurtsportcoach als activiteitenprogrammeur
  3. De buurtsportcoach als verenigingscoördinator

  1. Buurtsportcoach als trainer/coördinator sportleerbedrijf.
  Voor een belangrijk deel zal deze buurtsportcoach zich bezighouden met het ondersteunen en begeleiden van trainers van NWC.
  Speerpunt voor dit seizoen is de inzet van stagiaires. Sportopleidingen op MBO en HBO gaan steeds meer op zoek naar sportverenigingen waarbij hun studenten ervaring op kunnen doen. In afstemming tussen het onderwijs en NWC zal de inzet van stagiaires binnen de vereniging plaats gaan vinden. Ook het aanbieden van maatschappelijke stages, maakt hier nadrukkelijk onderdeel van uit.

  2. Buurtsportcoach als activiteitenprogrammeur
  De 'programmeur' ontwikkelt, organiseert en voert diverse sport- en beweegactiviteiten uit voor verschillende doelgroepen. Hierbij kan gedacht worden aan:

  - inloop-(keepers)trainingen voor Astense Jeugd op woensdagmiddag
  - straatvoetbaltoernooien
  - schoolvoetbaltoernooien
  - meisjes- en vrouwvoetbal

  Om dit op een gestructureerde wijze te laten plaatsvinden, zal er afstemming plaatsvinden met het onderwijs en de buurt/wijk. Dit zal in samenwerking plaatsvinden met de partners: Stichting Sportstuif en ONIS.

  3. Buurtsportcoach als verenigingscoördinator
  Ons sportpark kan ook overdag door andere groepen gebruikt worden. Of groepen mensen actief zijn binnen re-integratietrajecten die opgezet worden met Gemeente Asten, Onis en NWC. Voorwaarde hierbij is dat het sportpark ook altijd toegankelijk is. De verenigingscoördinator draagt zorg voor een evenwichtige inzet van activiteiten op het sportpark. In afstemming met de andere buurtsportcoaches wordt een optimale inzet van de facilitaire voorzieningen (kantine, kleedlokalen, velden) nagestreefd. Het optimale moment hierin wordt bereikt op het moment dat we onze nieuwe accommodatie in gebruik kunnen nemen.

  Lees het volledige achtergrondverhaal over dit initiatief.

   

rfwbs-slide