• Update nieuwe trainingsschema gepubliceerd ivm hervatting trainingen NWC Jeugd vanaf 29 April!

 • Update: Nieuwe versie van het trainingsschema is gepubliceerd:https://www.nwc-asten.nl/trainingen

  Beste speler/trainer,

   
  Zoals jullie weten heeft dinsdag j.l. de regering een besluit genomen over het opstarten van de sporten bij verenigingen. Hier nog een korte samenvatting:
   
  • - Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiĆ«le wedstrijden)
  • - Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • - Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen
   
  Vanaf woensdag 29 april worden de trainingen weer hervat bij NWC!
   
  Wat betekent dit voor het trainingsschema?
  Bij het opstellen van het trainingsschema hebben we rekening gehouden met de volgende zaken:
  - de natuurgrasvelden gaan in week 18 vervroegd in onderhoud. Dit betekent dat we alleen op veld 1 en 3 kunnen trainen.
  - NWC kiest ervoor om niet te veel spelers op een veld te laten trainen. Het slecht weer schema kan hierdoor niet gebruikt worden.
  - er moet voldoende tijd zijn tussen de trainingen om de teams het veld te laten verlaten en het volgende team het veld te laten betreden.
  - elk team wordt in de gelegenheid gesteld om 1 keer per week te trainen
  - er alleen getraind worden als er een trainer beschikbaar is die toezicht houdt op de training en het naleven van de corona regels. Geen trainer = geen training! We gaan er vanuit dat de teams dit zelf regelen en de spelers/ouders informeren mocht er geen trainer beschikbaar zijn. Mocht er geen trainer beschikbaar laat dit dan svp weten aan jeugd@nwc-asten.nl
   
   
  We mogen starten op 29 april, wat betekent dat we alleen op Woensdag en Donderdag trainen. De week daarop zijn 4 en 5 mei vrije dagen, ook dan trainen we alleen op Woensdag en Donderdag. Daarna trainen we in principe op alle gebruikelijke dagen. Na 2 weken gaan we evalueren hoe de trainingen lopen en kunnen eventuele aanpassingen worden doorgevoerd.
   
  Het nieuwe traininigsschema is gepubliceerd op de site NWC: https://www.nwc-asten.nl/trainingen
   
    
  Belangrijke maatregelen!
  NWC is in gesprek met de Gemeente / Buurtsportcoach om afspraken te maken over de maatregelen die we moeten nemen om op gepaste afstand de hervatting van de trainingen mogelijk te maken. Een aantal maatregelen zijn al bekend:
   
  - er mogen geen ouders langs de lijn staan 
  - de kantine is niet geopend
  - de parkeerplaats van NWC/Klimop zal gebruikt worden als plek waar de kinderen afgezet worden. We willen dan ook alle bezoekers vragen om, als u langere tijd wilt blijven, uw auto niet op deze parkeerplaats te parkeren,maar aan de parkeerstroken op de Beatrixlaan.
  - we zullen aangeven hoe op het sportpark de bezoekersstromen worden geregeld om zo veel mogelijk op 1,5 meter te blijven.
  - we leven zoveel mogelijk de maatregelen na in het Corona Protocol voor Verenigingen met Jeugdactiviteiten van het NOC*NSF: https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59901/coronaprotocol-voor-verenigingen-met-jeugdactiviteiten
   
  We wensen iedereen weer veel voetbalplezier!
   
   
  Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd terecht bij jeugd@nwc-asten.nl
   
  Met vriendelijke groet
   
  Jeugdbestuur NWC
rfwbs-slide