• Accommodatie

  Algemeen
  Sportpark 't Root

  Het sportpark heeft 5 voetbalvelden die voor alle jeugdwedstrijden geschikt gemaakt kunnen worden. Daarnaast is er nog een extra trainingsveld: in de volksmond "achter de heg" geheten.
  Zowel Veld 1 (hoofdveld) als ook veld 3 zijn kunstgrasvelden. Het complex heeft 12 kleedlokalen en 5 extra kleedlokalen voor scheidsrechters en/of meisjes.
                                                  


  Reserveren vergaderruimtes  

  In onze accommodatie zijn er enkele ruimtes waar (commissie)vergaderingen gehouden kunnen worden.
  Dat zijn: Bestuurskamer, Wedstrijdsecretariaat, Instructieruimte en eventueel in de kantine.
  Het reserveren van een ruimte kun je doen door een mail te sturen naar: vergaderruimte@nwc-asten.nl
  De mail komt dan terecht bij de kantinebeheerder.
  Die geeft aan of de gewenste ruimte vrij is of dat er van een andere ruimte gebruik gemaakt kan worden.

  Ook dien je altijd aan te geven hoeveel personen er aanwezig zullen zijn en wat het tijdstip is, zodat er voorbereidingen getroffen kunnen worden. Via de vergaderkalender (Clubinfo - Kalender) kun je zien welke vergaderingen in welke ruimte gepland staan.


  Rookverbod accommodatie  
  Het is niet toegestaan om te roken in onze kantine. (Sinds 1 juli 2008 geldt het rookbeleid van het ministerie van Volksgezondheid voor de horeca, sport, kunst en cultuur) De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controleert onze vereniging op naleving van het anti-rookbeleid. Bij een overtreding van de regels riskeert de vereniging een forse geldboete.
   
  Bedenk je dus goed wat de gevolgen voor onze vereniging kunnen zijn als iemand zich niet aan de regels houdt. Spreek in het belang van de vereniging gerust teamgenoten, andere leden, de tegenstander of toeschouwers aan wanneer zij zich niet aan deze regels houden.


  Alcoholverbod jongeren in de voetbalkantine
  Voor jongeren is alcohol extra schadelijk. Sinds 1 januari 2014 is het bij wet verboden aan jongeren onder de 18 jaar alcohol te verkopen. De gemeente houdt toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet en controleert onze vereniging op naleving van het verbod.
  Alcohol is, vooral bij jongeren, schadelijk voor de gezondheid:

  • Alcohol drinken is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen en andere organen die in de groei zijn.
  • Alcohol drinken op jonge leeftijd kan leiden tot problemen met alcoholgebruik op latere leeftijd (verslaving).
  • Jongeren lopen sneller het risico alcoholvergiftiging te krijgen. 

  NWC wil in de kantine een verantwoord alcoholgebruik realiseren. Daarom is besloten om op zaterdagen tot 17.00 uur geen alcohol te schenken. Na 17.00 uur, op doordeweekse avonden en op zondag wordt alleen alcohol geschonken indien je ouder bent dan 18 jaar. Als er twijfel is over de leeftijd dan zal gevraagd worden naar een Identiteitsbewijs.
  Bij overtreding van het alcoholverbod kan de politie of de toezichthouder van de gemeente een boete uitdelen. Voor jongeren tot 16 jaar is deze € 45,-, voor jongeren van 16-17 jaar is deze € 90,-. NWC kan bij overtreding een boete van €1.360,- krijgen.

  We doen dan ook een beroep op alle bezoekers van onze kantine de regels te respecteren en zo gezamenlijk bij te dragen aan een verantwoord alcoholgebruik bij NWC.


  Plattegrond Sportpark 't Root

  (Deze tekening is gemaakt door VDLP Architecten Eindhoven)

 • Veldindeling 1A t/m 7

 • Richtlijnen accommodatie

 • RICHTLIJNEN ACCOMMODATIE
  Met deze richtlijnen wil de accommodatiecommissie duidelijkheid geven over het gebruik van de velden en gebouwen op sportpark 't Root. Als we deze richtlijnen allemaal in acht nemen, komt dat de samenwerking met de accommodatiecommissie ten goede en behouden we zo lang mogelijk de gewenste kwaliteit van de velden en onze gebouwen.

 • Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie

 • Gebruik kunstgrasvelden

  Gebruik kunstgrasvelden
 • De 11 kunstgrasregels

 • Gebruik grasvelden

 • Uitgifte- en inname spelmaterialen door materiaalbeheerders

 • Gebruik kleedlokalen

  Gebruik kleedlokalen
 • Gebruik lift

  Gebruik lift
 • Gebruik kantine

 • Gebruik bestuurskamer en wedstrijdsecretariaat

 • Gebruik instructieruimte

 • NWC TV

 • Reserveren vergaderruimte

 • Gebruik kunstgrasveld tijdens winterperiode

 • Verhuurtarieven accommodatie, velden

 • Lockers: vraag om sleutel en info bij de beheerder
rfwbs-slide