Code sportief gedrag in- en buiten het veld

NWC, samen zorgen voor respect en plezier voor iedereen!
NWC, meer dan voetbal alleen!


De kleedkamer netjes achterlaten na een training of wedstrijd.
Rustig blijven wanneer een speler van je eigen team of tegenstander in jouw ogen een fout heeft gemaakt.
In de kantine en de kleedkamers het afval en de rommel opruimen op het moment dat je weg gaat.
Een verkeerde beslissing van de scheidsrechter accepteren in plaats van tegen hem tekeer gaan. Denk aan wat je zegt langs de lijn en de jeugd vooral positief stimuleren.
Zomaar een aantal voorbeelden van gewenst gedrag op en rond de voetbalvelden van NWC.

Soms blijkt dat het bovenstaande nog niet voor iedereen zo normaal is als het zou moeten zijn. Daar willen we als vereniging samen met alle leden aan werken.
Samen vormen wij NWC en met z'n allen hebben wij de verantwoordelijkheid ons te houden aan afspraken die nodig zijn om van voetbal een feest te maken. Want dat willen we, genieten van voetbal en van alles er rond omheen.
NWC wil iedereen de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar een ieder zich thuis voelt, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn, waar iedereen zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt over de wijze waarop we met elkaar (dus ook met tegenstanders, scheidsrechters en gasten) en de accommodatie omgaan.
Voetbal is een teamsport. Maar ook het lidmaatschap van onze vereniging leidt tot een teamspel. Gezamenlijk proberen we doelen te bereiken. Binnen dit teamspel zijn er regels nodig waaraan iedereen zich heeft te houden.
Belangrijk voor nieuwe leden maar ook voor onszelf want soms lijkt het er ook op dat we vergeten zijn welke afspraken er gemaakt zijn.

Daarom dit boekwerkje Sportief gedrag NWC, waarmee we iedereen binnen onze vereniging duidelijkheid willen geven over wat wij als club belangrijk vinden en waar we met z'n allen voor staan.
NWC wil graag nu en in de toekomst een aantrekkelijke en bruisende club blijven. Elk lid zal daaraan moeten bijdragen.
Wij weten dat veel van onze leden deze regels begrijpen en ook nu al naleven. Als jij je echt niet aan deze regels wilt houden, hoor je niet thuis bij onze club.

Bestuur NWC

Bekijk via deze link het gehele document: