RICHTLIJNEN ACCOMMODATIE
Met deze richtlijnen wil de accommodatiecommissie duidelijkheid geven over het gebruik van de velden en gebouwen op sportpark 't Root. Als we deze richtlijnen allemaal in acht nemen, komt dat de samenwerking met de accommodatiecommissie ten goede en behouden we zo lang mogelijk de gewenste kwaliteit van de velden en de gebouwen

Achter ieder punt zit een link met meer informatie. De informatie die u kunt lezen door op het betreffende punt te klikken, kunt u ook nalezen in het
Bewaarnummer van dit seizoen.