Al veel werk verricht bij aanleg Speel- en Ontmoetplein

20-04-2016
Eind maart werd er gestart met de werkzaamheden en nu al staan de palen van de afrastering!

Eerder is de drainage gelegd, de onderlaag aangebracht, zijn de opsluitbanden aangebracht en is begonnen met straatwerk rondom. Afgelopen week werd de sporttechnische bovenlaag aangebracht (laatste laag voordat kunstgras er op komt) en het straatwerk afgerond. Ook is elektra aangelegd voor de verlichting en cameratoezicht.


Meer foto's zijn te bekijken in het fotoalbum via deze link.